Благотворително Събитие “Да помогнем на Българското Семейство“

04.12.2017

Тракийска Мистерийна Драма е интерактивен спектакъл – възстановка на древните тракийски тържества с автентична хореография и оригинална музика на арт-формация „Орфика”.

Благотворително Събитие - “Да помогнем на Българското Семейство“:

Всички средства от билети и дарения ще бъдат използвани за организиране, осигуряване и осъществяване, в полза на български семейства в затруднено положение, на Коледна Трапеза, заедно със съпътстващите я народни обреди, обичаи и дарове. Всяко отделно семейство в интимна домашна среда ще изживее неповторими мигове в атмосферата на коледния празник, с фолклорни възстановки с участието на арт-формация „Еподе”.

Събирателният фонд ще бъде контролиран, управляван и отчитан надлежно по законовия ред от „Академия Орфика” – Сдружение, регистрирано в обществена полза – НПО по Закона за Меценатството към Министерство на Културата. Като гарант за изразходване на дарените средства за декларираната в благотворителната кампания цел, Сдружението изготвя описателен и финансов отчет. Остатъкът от събраните средства ще бъде отчетен и впоследствие изразходван за други празнични трапези за бедстващи семейства от новия календарен цикъл за 2018 год., като продължение и изпълнение на благотворителната инициатива.

От 2006 год. „Академия Орфика“ е осъществила над 30 възстановки на древни български обичаи и обреди, включително и по свети места на България. Филмът „Тракийска Мистерийна Драма“ има публика в цял свят, а части от филмовата продукция се използват за представянето на българското културно наследство от неправителствени организации, дипломатически мисии и културни институти.

За повече информация:

www.academiaorphica.org