Благотворително Събитие “Да помогнем на Българското Семейство“

14.04.2018

Тракийска Мистерийна Драма е интерактивен спектакъл – възстановка на древните тракийски тържества с автентична хореография и оригинална музика на арт-формация „Орфика”.

Благотворително Събитие - “Да помогнем на Българското Семейство“:

На 14.04.2018 г. от 19 часа в Централен Военен Клуб – София, Концертна Зала, Академия Орфика ще представи „Тракийска Мистерийна Драма“ - интерактивен спектакъл - възстановка на древните тракийски тържества с автентична хореография и оригинална музика на арт-формация „Орфика”.

Всички средства от билети и дарения ще бъдат използвани за организиране, осигуряване и осъществяване на инициативи в полза на български семейства в затруднено положение.

Събирателният фонд ще бъде контролиран, управляван и отчитан надлежно по законовия ред от „Академия Орфика” – Сдружение, регистрирано в обществена полза – НПО по Закона за Меценатството към Министерство на Културата. Като гарант за изразходване на дарените средства за декларираната в благотворителната кампания цел, Сдружението изготвя описателен и финансов отчет.

От 2006 год. „Академия Орфика“ е осъществила над 30 възстановки на древни български обичаи и обреди, включително и по свети места на България. Филмът „Тракийска Мистерийна Драма“ има публика в цял свят, а части от филмовата продукция се използват за представянето на българското културно наследство от неправителствени организации, дипломатически мисии и културни институти.

Тракийска Мистерийна Драма: Виж повече